Vítejte

Vítejte na webových stránkách projektu ATCZ236 Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje / Climate change impacts on the water balance of the Thaya, který vznikl v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Podrobnější informace o projektu naleznete na webové stránce:

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz236_cli-op-thaya